Medisch tatoeeren

Klachten

Wij doen onze uiterste best om u een optimale behandeling aan te bieden maar stellen het zeer op prijs als u eventuele opmerkingen of klachten heeft en deze met ons wilt bespreken.

Een goede nazorg

Wij vragen u een aparte afspraak te maken zodat wij de tijd kunnen nemen om met u uw klachten of op- en aanmerkingen te bespreken.

Bemiddelingsgesprek

Wanneer u van mening bent dat wij uw klacht niet naar behoren hebben besproken of u geeft de voorkeur aan een bemiddelingsgesprek met de  Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de NVH.

Klachtencommissie

Wanneer ook een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat oplevert kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (KCP). Het secretariaat van de KCP is ondergebracht bij het Nederlands Paramedisch Instituut in Amersfoort.

Uw klachten en of opmerkingen worden door NVH-huidtherapeute Mary Smits persoonlijk met u besproken.

Nazorg bij klachten

De nazorg bij klachten wordt door Mary Smits persoonlijk gedaan

Mary Smits | Huid- en Lasertherapie in Helmond

KP Kwaliteitsregister Paramedici

Mary Smits is een geregisteerd lid van de KP (Kwaliteitsregister Paramedici).

Nederlands Vereniging van Huidtherapeuten

Mary Smits is aangesloten bij de Nederlands Vereniging van Huidtherapeuten.