Medisch tatoeeren

Toestemming voor behandeling

TOESTEMMING VOOR BEHANDELING MET LASER, IPL, ELECTRO-COAGULATIE  en/of ELECTRO-EPILATIE

Hiermee bevestig ik dat we hebben gesproken over de aard van mijn gesteldheid, de behandeling die ik wens te ondergaan, de eventuele alternatieve methoden, de algemene aard van de voorgestelde behandeling, de vooruitzichten voor het welslagen en de mogelijke risico’s en baten van een dergelijke behandeling.

De procedure is mij uitgelegd. Het beoogde effect van de behandeling is huidverjonging en huidverstrakking, verwijderen van huidoneffenheden en goedaardige huidtumoren, tatoeages. vermindering van ongewenste haargroei, van pigmentvlekken of gesprongen bloedvaatjes. Ik ben op de hoogte gesteld van het feit dat, ondanks het vooruitzicht op goede resultaten, de kans op complicaties en de aard van complicaties nooit precies kan worden voorzien en dat daardoor geen garanties, zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend, kunnen worden gegeven met betrekking tot het welslagen of andere uitkomsten van de behandeling.

Ik ben me ervan bewust dat deze behandelingen in de toekomst vrijwel altijd voortgezet moeten worden om een optimaal resultaat te bereiken en te behouden. Na ontharing met Laser of IPL op een donkere huid is er kans op paradoxale haargroei. Het ontharen met laser of IPL van dikke en donkere haren op een lichte huid geeft het beste resultaat. Bij dunnere haren en haren waar minder pigment in zit (zoals blond, grijs en rood haar) zullen de behandelingen nihil zijn. Afhankelijk van de gekozen behandeling zijn er bijwerkingen, zoals zwelling, gevoeligheid, jeuk, irritatie, schilfers, roodheid en korstvorming. Risico’s zijn tegenvallend cosmetisch resultaat, langer aanhoudende roodheid, en (tijdelijke) pigmentverschuivingen. Hoewel zeer ongebruikelijk, kan na de behandeling blaarvorming, verbranding en zelfs littekenvorming ontstaan.

Bij alle behandelingen moeten bruinings-crèmes en blootstelling aan zonlicht of zonnebank gedurende ten minste 6 weken vóór een (volgende) behandeling gemeden worden. Het is belangrijk om meerdere keren per dag een goede Sunblock met SPF factor 30 of hoger te gebruiken. Als dit advies niet gevolgd wordt, is er een hoger risico op een geblokte de-pigmentatie, pigmentverschuivingen, verbranding en littekenvorming. Na elke behandeling zal een evaluatie plaats vinden om de kans op problemen zo vroegtijdig als mogelijk vast te stellen. Sauna bezoek en/ of intensief sporten worden de eerste dagen na de behandeling afgeraden.

Ik geef de behandelaar van Mary Smits Huidtherapie & Laser toestemming voor behandeling met Laser of IPL, en eventuele andere behandelingen die naar het oordeel van de behandelaar wenselijk zijn voor mijn welzijn. Deze toestemming geldt ook voor vergelijkbare procedures in de toekomst.

Hierbij verklaar ik dat ik dit toestemmingsformulier heb gelezen (of dat het mij is voorgelezen) en dat ik dit formulier en de informatie die het bevat begrijp. Ik heb de mogelijkheid gehad vragen te stellen met betrekking tot de behandeling, waaronder vragen over risico’s of alternatieven, en ik verklaar dat al mijn vragen met betrekking tot de procedure naar tevredenheid zijn beantwoord. Ook de aandachtspunten na behandeling zijn mij uitgelegd, en ik zal de gegeven adviezen opvolgen. Hiermee verklaar ik ook de vragen betreffende mijn medische voorgeschiedenis naar mijn beste weten te hebben beantwoord.

Ik stem ermee in om me, desgevraagd, te laten fotograferen. Deze opnamen zijn bedoeld om na behandeling het resultaat te kunnen beoordelen, en zijn eigendom van Mary Smits Huidtherapie & Laser. Gebruik hiervan voor promotie doeleinden is uitgesloten, tenzij ik daarvoor uitdrukkelijk toestemming verleen volgens onderstaande handtekening.

Voor vragen over de behandeling of voor het melden van een klacht kan ik terecht bij Mary Smits Huidtherapie & Laser tel: 0492-320279 of via de website www.marysmits.nl

Datum:

…………………………………………              …………………………………………
Handtekening cliënt                             Handtekening behandelaar,  Mary Smits

…………………………………………

Toestemming cliënt promotiedoeleinden

Mary Smits | Huid- en Lasertherapie in Helmond

KP Kwaliteitsregister Paramedici

Mary Smits is een geregisteerd lid van de KP (Kwaliteitsregister Paramedici).

Nederlands Vereniging van Huidtherapeuten

Mary Smits is aangesloten bij de Nederlands Vereniging van Huidtherapeuten.